Areòmetres

Un aeròmetre és ni més ni menys que un instrument de laboratori que es fa servir per mesurar la densitat de l'aire i dels gasos. Poden ajudar-nos a determinar la densitat de l'aire en una temperatura específica.

Tots els instruments considerats aeròmetres ens serveixen per definir o mesurar els gasos, a més de mesurar la densitat, el fluxe, o la quantitat de l'aire o un cos gasós.

Un aeròmetre és ni més ni menys que un instrument de laboratori que es fa servir per mesurar la densitat de l'aire i dels gasos. Poden ajudar-nos a determinar la densitat de l'aire en una temperatura específica.

Tots els instruments considerats aeròmetres ens serveixen per definir o mesurar els gasos, a més de mesurar la densitat, el fluxe, o la quantitat de l'aire o un cos gasós.

Areòmetres 

Existeixen 3 productes

Un aeròmetre és ni més ni menys que un instrument de laboratori que es fa servir per mesurar la densitat de l'aire i dels gasos. Poden ajudar-nos a determinar la densitat de l'aire en una temperatura específica.

Tots els instruments considerats aeròmetres ens serveixen per definir o mesurar els gasos, a més de mesurar la densitat, el fluxe, o la quantitat de l'aire o un cos gasós.

Un aeròmetre és ni més ni menys que un instrument de laboratori que es fa servir per mesurar la densitat de l'aire i dels gasos. Poden ajudar-nos a determinar la densitat de l'aire en una temperatura específica.

Tots els instruments considerats aeròmetres ens serveixen per definir o mesurar els gasos, a més de mesurar la densitat, el fluxe, o la quantitat de l'aire o un cos gasós.

Mostrant 1 - 3 de 3

Tipus d'aeròmetres

Hi ha diferents tipus d'aeròmetres, cadascun dissenyat per efectuar un mesurament diferent:

  • Aeròmetre de Hall
  • Aeròmetre de Hutchinson
  • Aeròmetre de Struve
  • Aeròmetre de Scheurer
  • Aeròmetre de Smith
  • Aeròmetre de Frøkjær-Jensen

A Pidiscat, podeu trobar l'aeròmetre de Baumé.

Què és l'aeròmetre de Baumé?

L'aeròmetre de Baumé és un densímetre de líquids. S'anomena així perquè utilitza el mesurament de l'escala de graus Baumé "nºB".

Com s'utilitza?

Prepara una probeta, aboca el líquid a estudiar i introdueix l'aeròmetre de Baumé. Veuràs que l'aeròmetre es col·locarà de forma vertical pel contrapès que porta en un dels seus extrems.

  • Enviament gratuït des de 120€ + IVA
  • Satisfacció garantida al 100%
  • Lliurament en 24 - 72 h (dies laborables)
  • Des de 1998 al vostre servei